webkit 1.0.1 in unstable

There has finally been an official webkit release for the Gtk+ port, and I finally took the necessary time to package it.

As you can guess from the screenshot above, it now has plugins support.

It is also über fast. You can compare with previous results for both gecko and webkit.

2008-07-06 15:52:43+0900

webkit

Both comments and pings are currently closed.

3 Responses to “webkit 1.0.1 in unstable”

  1. Np237 Says:

    How about also building a version with the libsoup backend enabled? ;)

  2. WebKit 1.0.1 je v Debianu (Debian-linux.cz) Says:

    […] Mike Hommey oznámil, že se vytvoÅ™il balíček WebKit 1.0.1 pro unstable. Jedná se o oficiální Gtk+ port renderovacího jádra, které je například součástí prohlížeče Safari a vychází z KHTML. K WebKitu se v Debianu váže už pomÄ›rnÄ› sluÅ¡né množství balíčků. Dokáží pomocí nÄ›j zobrazovat například prohlížeče Epiphany či Kazehakase. […]

  3. glandium Says:

    Np237: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=476798#20